Kunnat ja kuntayhtymät

Ilopiste -elämyspalvelumme sopivat erinomaisesti mm.

  • Hoivakoteihin ja palveluyksiköihin
  • Terveyskeskusten vuodeosastoille ja sairaaloihin
  • Päivätoimintaan
  • Kotipalveluihin
  • Kuntoutustoimintaan

Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurimpia käyttäjiämme. Ilopiste.fi -elämyspankki tarjoaa helppokäyttöistä virkistystä ja kuntoutusta säännöllisesti vaihtuvalla, monipuolisella sekä ammattimaisella sisällöllä erilaisten hoivapalveluiden yhteyteen kustannustehokkaasti. 

Elämyspankkia voi hyödyntää niin terveyskeskuksen vuodeosastolla, kuntouttavissa yksiköissä, sairaaloissa, kotipalveluissa, ympärivuorokautisessa hoivassa kuin päivätoiminnassakin. Palvelu on myös mahdollista tarjota omaishoitajille osana heidän työnsä ja jaksamisen tukemista.

Hoivakodeissa oman haasteensa luo virkistystoiminnan järjestäminen. Joko hoitohenkilökunnalla on kiire, jumppaohjaaja käy vain harvakseltaan, liikuntatuokion, lauluhetken tai muun virkistystoiminnan järjestäminen ei tunnu luontevalta tai sopivaa sisältöä ei vain tule mieleen. 

Vuodeosastoilla taas hoidetaan hyvin eri kuntoisia potilaita, mutta tunnistettu ongelma hoitojaksojen aikana on toimintakyvyn aleneminen. Ilopiste –elämyspalvelun avulla voidaan liikettä lisätä yhteiseen tilaan tai potilaan huoneeseen, jopa vuoteeseen kyseisen potilaan fysioterapeutin sopivaksi arvioimalla tavalla.

Eniten toimintakyvyn ylläpidosta hyötyvät kotona asuvat ikääntyneet. Monelle lähteminen ulos tai muualla tapahtuvaan ohjattuun liikuntaan ei enää onnistu. Liikuntaa kaivattaisiin kotiin. Kun kotona käy kunnan kotihoito tai kotisairaalan työntekijä, liikuntaa voidaan lisätä jokaiseen käyntiin Ilopiste –elämyspalvelun avulla. Omaishoitajille palvelua voidaan tarjota tukemaan sekä hoitajan että hoidettavan toimintakykyä.

Ilopiste-elämyspalvelusta löytyy monipuolisesti valmiita elämyksiä ja ideoita. Palvelussa on säännöllisesti uudistuvaa sisältöä jokaiseen päivään: suositusten mukaisia, vanhusliikunnan ammattilaisten ohjaamia liikuntatuokioita ja kuntoutusta tukevia harjoituksia venyttelystä tasapainoon, lihasvoimasta muistiharjoituksiin, lauluhetkiä, visailuita, luontoelämyksiä ja nojatuolimatkoja maailmalle. Elämyspalvelun avulla onkin mahdollista järjestää jumppaa tai lauluhetkiä työvuorossa olevan henkilökunnan osaamisesta tai innostuksesta riippumatta - vaikka monta kertaa päivässä.

Elämykset voi laittaa pyörimään televisiosta yhteisessä tilassa, viedä tabletin asiakkaan luokse tai ohjata tuokion itse katsomalla ohjeet ja ideat Ilopiste –palvelusta esimerkiksi älypuhelimesta. Palvelusta on saatavilla myös taukojumppaa ja ajankohtaisia asioita hoitotyön tueksi. Kotipalveluissa kun kotihoitaja esimerkiksi lajittelee lääkkeet asiakkaalle, samalla voi pistää tabletista voimistavan jumpan pyörimään. Ortopedisen leikkauksen jälkeen asiakkaan toipumista ja kuntoutusta voidaan tukea elämyspalvelun tarjoamilla liikuntatuokioilla fysioterapeutin laatiman suunnitelman perusteella.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat yksittäisten lisenssien sijaan hankkia kuntalisenssin, jossa kunnan asukasmäärän perusteella hinnoitellulla lisenssillä on mahdollisuus käyttää palvelua vapaasti kaikissa kunnan yksiköissä hoivakodeista vuodeosastoihin, päivätoiminnasta kotipalveluun. Ota yhteyttä meihin 050 3066 129 tai myynti@kuntotimpurit.fi niin kerromme lisää.


TUTUSTU ILMAISEKSI