Iloista liikettä elämään

Tarinamme sai alkunsa vuonna 2012 läheisen lonkkaleikkauksesta. Leikkauksesta mukaan annettiin yksi A4-paperilomake, jonka tikku-ukkoja seuraamalla olisi pitänyt osata - ja innostua jumppaamaan päivittäin. Kuntosalit taas tarjoilivat liikuntaa "nuorille ja rohkeille", eikä varsinkaan kotoa käsin kuntouttavaa liikettä ollut tarjolla.

Kolme naista: lääkäri, liikuntatieteilijä ja diplomi-insinööri alkoivat yhdessä pohtia, miten ikääntyvän väestön kunnosta ja kuntoutuksesta voitaisiin huolehtia paremmin. Uskoimme, että asialla olisi lähitulevaisuudessa suuri kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys, sillä yleisesti tiedetty tosiasia on, että säännöllinen liikunta ylläpitää toimintakykyä.

Pohdintojen tuloksena syntyi elämyspalvelu Iloi.fi, jossa vaihtuvaa liikuntaa on tarjolla vuoden jokaisena päivänä. Iloi on Turun murretta ja se tarkoittaa iloja. Meidän tärkein tehtävämme on luoda iloista liikettä elämään.

Säännöllinen liikunta = toimintakyky

Keväällä 2014 avasimme ensimmäisen version Iloista Naisday –messuilla Turussa. Vastaanotto oli yllättynyttä, mutta innostunutta. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin ensimmäinen hoivakoti, Emmin Kammari Kaarinasta aloitti asiakkaanamme.

Siinä, missä teknologiasta on tullut hoivatyössä arjen apuri ja itsestään selvä työkalu, julkisen sektorin kustannuspaineet ovat kasvaneet ja suuntaus on ikääntyneiden osalta enenevissä määrin laitoshoidosta kotihoitoon. Kun vielä kaikki tutkimustulokset tukevat olettamusta, että päivittäinen liikunta tukee toimintakykyä, ollaan olennaisten kysymysten äärellä.

Miten ylläpidetään toimintakykyä säännöllisellä liikunnalla kustannustehokkaasti? Siihen kysymykseen me Iloissa uskomme löytäneemme ainakin yhden hyvän ratkaisun.

PARANNAMME ARKEA, MUTTA EMME KORVAA IHMISTÄ

Neljässä vuodessa ajattelutavat ja toimintamallit ovat muuttuneet radikaalisti. Enää tekniikkaa ei koeta uhkana ja ihmisen korvaajana, vaan päinvastoin, apuna ja rutiinien helpottajana.

Me emme halua korvata ihmistä, vaan tuoda:
1) Elämyksiä jokaiseen päivään niin kotona kuin laitoksissakin
2) Helpotusta ja ideoita hoitotyöhön, tapahtuipa se kotona tai muualla
3) Iloa ja vanhuksille suunniteltua tekemistä, kuntoutusta ja virkistystä helposti ja edullisesti.

PALVELU TÄNÄÄN

Ideamme on lisätä iloa ja monipuolista kuntouttavaa tekemistä ikääntyneiden arkeen. Palvelun johtotähtenä on vastata kysymykseen: Mitä tänään tehdään?

Liikutaan – Suositusten mukaisesti lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa tuolin kanssa tai ilman, ammattilaisten ohjaamana.

Harrastetaan kulttuuria - Virkistetutkimuksemme mukaan eniten ikäihmisiä ilahduttaa laulu. Lauluhetkien lisäksi tarinoita, pelejä ja monipuolista kulttuuria bingosta taidenäyttelyihin, visailuista runohetkiin.



Tehdään nojatuolimatkoja - eri vuodenaikoihin sopivia elämyksiä Suomen luonnosta ja kiinnostavista matkakohteista maailmalla musiikilla, tarinoilla tai hiljaisuutta kuunnellen. Nojatuolimatkalla voi kuvitella olevansa Caprin saarella, Lapin tuntureilla tai aurinkorannoilla. Ilopisteessä matkustat helposti maailmalle nojatuolin kera. 

Pidetään tauko! – Ikäihmisten palveluissa työskenteleville suunnattu ideapankki ja taukojumpat virkistävät niin kehoa kuin mieltä työpäivän aikana.