Ilopiste.fi -palvelun rekisteriseloste 15.4.2021

Tietosuojalaki 1050/2018 4§

Rekisterinpitäjä
Wauranoja Oy / Kuntotimpurit
ilopiste@kuntotimpurit.fi

Rekisterin nimi
Ilopiste.fi asiakasrekisteri (jatkossa Asiakasrekisteri)
Ilopiste.fi prospektit (jatkossa Prospektirekisteri)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä Asiakasrekisteriin. Prospektirekisteriä ylläpidetään suoramarkkinointikontaktien (sähköpostit ja soitot) toteuttamiseen.

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään yleisesti vain sen ajan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Sopimuksen päättyessä säilytämme tietoja tietyn ajan, jotta palvelun käyttöönotto uudelleen olisi mahdollisimman helppoa. Tämän jälkeen tietoja säilytetään esimerkiksi lakisääteisten kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseksi.

Prospektirekisteriä kootaan ja ylläpidetään myynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Prospektirekisterin henkilötietoja kerätään ja päivitetään säännöllisesti ja vanhentuneet yhteystiedot poistetaan päivityksen yhteydessä rekisteristä.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri
Asiakasorganisaatio, yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite, tilaushistoria, käyttäjätunnus ja voimassaolevat palvelut hintoineen. Mikäli käyttäjä on jälleenmyyjämme asiakas, keräämme rekisteriin ainoastaan käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen.

Prospektirekisteri
Organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterissä kaikki tiedot ovat henkilön itsensä ilmoittamat. Rekisteröityessä palveluun, kysytään yhteyshenkilöltä lupa palveluun liittyvien viestien lähettämiseen.

Prospektirekisterin yhteystiedot kerätään julkisista lähteistä esimerkiksi organisaatioiden nettisivuilta. Prospektirekisterissä on ainoastaan organisaatioasiakkaiden edustajia esimerkiksi organisaation toimitusjohtaja tai sosiaali- ja terveysjohtaja. Yksityishenkilöiden tietoja emme rekisteröi Prospektirekisteriin. Mikäli Prospektirekisterin yhteystietojen päivitys hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta, Ilopisteen rekisteriseloste toimitetaan palveluntuottajalle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen.

Prospektirekisteri on nimettyjen henkilöiden tai yhteistyökumppaneiden käytettävissä myynti- ja suoramarkkinointitoimenpiteitä tai Prospektirekisterin päivitystä varten.